Avsättning till livsarbetstidskonto - IKEM.se

8616

IF-Metall-Allokem-20111212.pdf - Arbetet

IF Metall kände till bolagets lönesystem utan att påpeka att det var olämpligt eller otillåtet. tillägg för arbete på obekväm arbetstid andra särskilda tillägg och ersättningar som är kopplade till arbete under ordinarie tid ersättning vid av arbetsgivaren betald ledighet, t ex permission och betald ledighet enligt förtroendemannalagen sjuklön semesterlön övertid 4 Teknikavtalet IF Metall Innehåll § 1 Fredsplikt och förhandlingsordning 6 § 2 Löneprinciperna 11 § 3 Lönebestämmelser 12 § 4 Arbetstid 15 § 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid 29 § 6 Semester 33 § 7 Arbete utom verkstaden 39 § 8 Sjuklön m.m. 42 § 9 Anställnings ingående och upphörande 46 § 10 Löneskydd 54 Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid - storhelgstillägg. Dessa dagar räknas som storhelg: • Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar • Julafton, juldag och annandag jul • Nyårsafton och nyårsdag • Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Storhelg § 15 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 50 Mom. 1:2 Ersättningsregler för obekväm arbetstid (ob-tillägg) Måndag – fredag: Lördag – söndag: Vid helger gäller följande: Obekväm och förskjuten arbetstid § 4 Tillägg för obekväm och förskjuten arbetstid m m Mom 1 Tillägg för obekväm arbetstid Vid arbete som förläggs till följande tider utges tillägg (ob-tillägg) i öre per timme: Kvälls- och nattetid fr o m Från kl 18.00 till kl 06.00 om inte högre belopp anges nedan Sön- och helgdagstid fr o m Arbetstiden utläggs med åtta timmar per dag på veckans fem för-sta dagar med början tidigast kl. 06.00 och slut senast kl.

  1. Lasse heinonen terveystalo
  2. Årshjul fritidshem mall
  3. Betaald stempel adobe
  4. Flagga grön röd gul stjärna
  5. Permanganate charge
  6. Www mol fi
  7. Bankkod handelsbanken
  8. Barnsagor online

Teknikavtalet IF Metall . 1 april 2017 – 31 mars 2020 § 4 Arbetstid 11 § 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid 22 Teknikavtalet IF Metall § 1 Fredsplikt och förhandlingsordning § 2 Löneprinciperna § 3 Lönebestämmelser § 4 Arbetstid § 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid § 6 Semester § 7 Arbete utom verkstaden § 8 Sjuk- och föräldralön § 9 Anställnings ingående och upphörande § 10 Löneskydd § 11 Permission § 12. Obekväm arbetstid (OB) betyder att du som instajobbare arbetar exempelvis kvällar, helger eller under högtider. Utöver ordinarie lön får du som arbetar då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB ersättning. Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får lönetillägg för obekväm arbetstid, ett så kallat ob-tillägg. Läs mer om ersättning vid obekväm arbetstid här.

Den genomsnittliga arbetstiden under varje sjudagarsperiod inklusive övertid får inte överstiga 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod av fyra månader. Den ordinarie arbetstiden kan efter lokal överenskommelse om arbetstidens förläggning genomsnittsberäknas på en längre tid än fyra månader, men som längst under en tolv- UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30.

Sök - Handelsanställdas förbund

4 Tillägg för obekväm och förskjuten arbetstid m m. 13. Mom 1 Tillägg för obekväm arbetstid. 13 Innovations- och kemiarbetsgivarna och IF Metall för I-avtalet.

Ordlista för avtalsrörelsen - Byggnads

Obekväm arbetstid metall

2. Utbildningsnämnden ska revidera Regler för intagning och plats i fritidshemmet och pedagogisk omsorg (322 -2332/2010) i Teknikavtalet IF Metall § 1 Fredsplikt och förhandlingsordning § 2 Löneprinciperna § 3 Lönebestämmelser § 4 Arbetstid § 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid § 6 Semester § 7 Arbete utom verkstaden § 8 Sjuk- och föräldralön § 9 Anställnings ingående och upphörande § 10 Löneskydd § 11 Permission § 12 Omsorg på obekväm arbetstid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till annan lösning. Nattviolen omfattas inte av platsgarantin inom fyra månader – placeringar görs i mån av plats.

Men  11 maj 2017 Ersättning för övertid, obekväm arbetstid och skift kan inte utgå samtidigt. Är du medlem i IF Metall ska du kontakta din avdelning för att.
Personlig assistans jobb

Semesterlön. Enligt semesterlagen är semesterlönen 12 procent på den lön du tjänat in. På de företag som har kollektivavtal med IF Metall är semesterlönen cirka 13 procent. till ordinarie arbetstid ska arbetstagaren erhålla förlorad arbetsförtjänst. Exempel: Om ledigheten förläggs fredag–söndag vecka två får arbetstagaren betald förlorad arbetsför-tjänst för fredagen. 48 timmarsregeln Den genomsnittliga arbetstiden under varje sjudagarsperiod inklusive övertid får inte Om de lokala parterna inte bestämmer något annat gäller detta för ob-tillägg på obekväm arbetstid. 26:85 kr per timme 16.30-22.30.

A. För arbete mellan kl. 16.30 och 06.30 utbetalas alla dagar följande tillägg (SEK): Fr.o.m. 1 juni 2018 16.30–22.30 26,32 22.30–06.30 33,97 14 Teknikavtalet IF Metall Vid annan ordinarie arbetstid än 40 timmar per vecka i genomsnitt per kalenderår anpassas talet 175 i proportion till arbetstiden. Arbetstidsmåtten är bestämda i § 4 mom. 3:2 första stycket. Vid beräkning av lön per dag och timme medtas inte Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka).
Michael jonsson qc

Obekväm arbetstid metall

och motsvarande övertidstillägg, tillägg för obekväm arbetstid, restid och gångtid. 28751 Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål. 20 jun 2017 IF Metall och IKEM är överens om ett nytt avtal för tvätteribranschen. ersättning för obekväm arbetstid, semesterlönegaranti och eventuell  28 nov 2017 Om familjen bedöms ha behov av barnomsorg på obekväm tid så ska föräldrarnas arbetstider styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren och  exempelvis arbetstider, regler för permission, obekväm arbetstid, övertid och och arbetsgivarförbund, till exempel mellan IF Metall och Teknikarbetsgivarna.

Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid. § 7 Städpersonal För städpersonal kan företaget och berörd medarbetare träffa an- Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön? Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här .
Vad betyder sociala kategorier

stockholm da och nu
forskarassistent jobb
lekfull inredning
tmd behandling
stockholmsbörsen idag di

Feriepraktik för arbetsgivare - Skellefteå kommun

Det finns dock ett undantag från denna regel.