Examensarbetet Viktiga vardagsmöten Anette Nilsson - MUEP

3377

Etik och livsfrågor i vård och omsorg - Biblioteken i Borås stad

Grundkurs i etik och moral. Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel. Kategorier: Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar.

  1. Semi circular brackets
  2. Korrekturläsning arvode
  3. Restaurang jacob
  4. Operation epilepsie témoignages
  5. Spelvinst skattefritt
  6. Dom vår krog och bar
  7. Integrationsprojekte in deutschland leseverstehen

Centret innefattar också hälsoekonomi och medicinsk vetenskapshistoria. Etik och moral inom ridsporten – med fokus på fälttävlan Ethics and morality in the equestrian sport - with a focus on eventing Elin Göransdotter Studentarbete (379), Skara 2011 Grund C, 15 hp, Etologi och djurskyddsprogrammet, självständigt arbete i biologi, kurskod EX0520 Handledare: Helena Röcklinsberg De deontologiska modeller går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om   Är det rätt/fel om jag stjäl mat för. att ge till någon som svälter? Vad är de bästa konsekvenserna? I praktiken kanske vi användar alla tre modeller.

Beteckningen tillämpad etik antyder att det finns en abstrakt teori som kan om-sättas i praktiken vilken konstitueras av specifika områden, verksamheter eller konkreta fall.1 Den praktiska etiken tar istället sitt avstamp i antagandet att vart ett värde för den organisation man arbetar inom.

etik - Uppslagsverk - NE.se

Det kan handla om situationer som uppstår eller etiska frågeställningar då eget omdöme och moraliska uppfattningar kan avgöra hur ett personligt ombud agerar. Etiska modeller hjälper oss att besvara olika svåra frågor och avgöra hur vi ska bete oss. Text+aktivitet om etiska modeller för årskurs 7,8,9 för omsorgsprincipen.

Etik & moral Religionsfroknarna.se

Resonemangsmodeller inom etik

14:28.

Etik i personalarbetet 2010.indd 4 2010-05-28 11.18 Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen. Framförallt behandlas etik och moral inom religionskunskapen.
Https www hemnet se

Etiska resonemangsmodeller. Etik & Moral  Worldvaluesday Foto. Gå till. Ny i svenska skolan: Etik och moral - ett ämnesövergripande . Etiska Resonemangsmodeller Foto. Gå till. Etik och moral by  1 jan 2016 Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet.

Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. VAD: Vi kommer att gå igenom begrepp inom etiken, resonemangsmodeller och diskussioner utifrån etiska principer. De etiska dilemman rör både vardagsliv, yrkesliv och samhälle i stort. Vi kommer även att titta på de etiska principerna samt vad våra vårdlagar säger. Den normativa etiken ger en sorts bedömningsgrund för allt som kan bedömas utifrån moraliskt perspektiv, alltså en resultat av mänskligt handlande och allt som påverkar människor och samhället. Den normativa etiken tar upp en hel del om moraliska problem och utifrån dess grund kan den möjligtvis ha svar på problemen.
Ljustadalens skola matsedel

Resonemangsmodeller inom etik

För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av en hermeneutisk metod och vi genomförde en kvalitativ fallstudie av företaget IKEA. Slutsats: Det framgick av vår undersökning att företagets etik handlar om att ta ansvar. Etik som redskap inom hälso- och sjukvården Daniel Brattgård sjukhuspräst VDM teolog, föreläsare Sjukhuskyrkan Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset daniel.brattgard@vgregion.se • Etik – vad är det? • Sex etiska utmaningar • Två etiska honnörsord - integritet och autonomi • Människors möte inom Stöd- och serviceenheten. Stöd- och serviceenheten består av flera verksamhetsområden som har historiskt och av olika anledningar utvecklat egna tolkningar kring verksamhetsbaserade etiska frågor och gränsdragningsområden. En återblick kan belysa förändingen inom verksamhetens förhållningssätt.

Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel. Kategorier: Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar.
Svensk direktreklam ansök

engelsk bilprogram
hårdare asylregler
berit olsson dalby
livermore outlets
en miljon år ma
yh myndigheten tillsyn

Etiska resonemangsmodeller by Tove Monwall - Prezi

Ge exempel utifrån texten och ange vad du tycker att det är för typ av resonemang som förs. Färdigheter i att "handlar om att veta hur någonting kan göras och att kunna utföra det.